Submenu

Bestel informatie

Bestellen bij Belder Schoenen is heel eenvoudig!

Volg de stappen uit de bestelprocedure. Uw bestelling wordt definitief op het moment dat de producten zijn betaald. Bestellingen op werkdagen die voor 16.00 uur zijn geplaatst worden dezelfde dag verstuurd. De verzending van uw bestelling loopt via PostNL. U ontvangt een e-mail zodra de bestelling is verzonden.

Betaalmogelijkheid
Alle prijzen zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten bij bestellingen hoger dan € 49.95. Dit geldt alleen voor verzendingen in Nederland. We bieden de mogelijkheid te betalen via:
- iDEAL- u betaalt via uw eigen bank;
- Betaling via rembours (betaalservice van PostNL). Kosten van rembourszendingen bedragen € 20,=.

Reserveren
- Mogelijkheid tot reserveren. Schoenen blijven 5 werkdagen voor u gereserveerd.

Kosten van aflevering
Voor aflevering binnen Nederland brengen wij geen kosten in rekening. Voor bestellingen naar het buitenland, binnen Europa brengen wij € 25,00 bezorgkosten in rekening. Voor een bestelling met een waarde lager dan € 49,95 wordt € 6.95 vrachtkosten berekend.

Voor rembourszendingen (betaalservice PostNL) brengen wij € 20,= in rekening. Verzending onder rembours is alleen
mogelijk in Nederland.

Wijze van aflevering
Voor de aflevering van onze goederen maken wij gebruik van PostNL.

Levertermijnen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres.

Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.

Blijkt een product niet meer leverbaar te zijn, dan hebben wij het recht een vervangend artikel aan te bieden. Uiterlijk ten tijde van de levering wordt hiervan aan u melding gedaan. U mag dit artikel weigeren, de kosten voor retourzending komen in dat geval altijd voor ons.

Herroepingsrecht

* U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de            overeenkomst  te herroepen.

* De herroepingstermijn verstijkt 14 dagen na de waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

* Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons: Belder Schoenen, Centrumpassage 67, 2903 HB Capelle aan den IJssel, telefoon 010-4505166, mailadres: web@belder-schoenen.nl via een ondubbelzinnige verklaring ( bijvoorbeeld schriftelijk, per post, email ) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.      

* Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om ue mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten ( met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten net terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen., of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld.

De  directe kosten van het retourzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Zichttermijn en retournering
Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 14 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden. Het product kan niet geruild of geretourneerd worden wanneer het is beschadigd. Dit geldt voor het bovenwerk en onderwerk. In de verzenddoos vindt u een pakbon met een retourformulier met instructies en een adressticker. 

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt( moment van ontbinding). Tenzij de ondernemer aanbiedt het produkt zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het produkt heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het produkt heeft teruggezonden, maar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling  hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

De  directe kosten van retourneren of ruilen van de schoenen komen voor rekening van de klant.

Service en klachten
Klachten of servicemeldingen kunt u melden via de e-mail bij webshop@belder-schoenen.nl. Belder Schoenen adviseert u de geleverde producten na ontvangst te controleren en eventuele gebreken via e-mail te melden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op, uiterlijk binnen 3 dagen.

De algemene garantie is 6 maanden na aankoop. Gebreken die door een materiaal- en/of productiefout veroorzaakt zijn, zullen vakkundig worden hersteld. Wanneer geen herstel mogelijk is wordt een vervangend product  verstrekt. Wanneer dit niet mogelijk is ontvangt u het aankoopbedrag retour. Slijtage aan zolen en hakken, kapotte ritsen en klachten door ondeugdelijk gebruik van schoenen zijn geen klachten en zullen niet door ons als niet zodanig behandeld worden.